Untitled

Kế hoạch mở bán những thành phẩm còn lại của Hado Charm Villas chưa thể triển khai, do Ban lãnh đạo Hà Đô đánh giá thị trường bất động sản còn phức tạp.

Trong Bản tin nhà đầu tư quý III/2023, CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) cho biết plan tung hàng các sản phẩm còn lại của Hado Charm Villas (thời đoạn 3) chưa thể triển khai, do Ban lãnh đạo đánh giá thị trường bds còn khó khăn, tung hàng thời điểm thời điểm hiện tại chưa phải là thời điểm để tối ưu hóa lợi nhuận từ các thành phẩm còn lại. Do đó, quý III chưa ghi nhận thêm doanh thu từ ngành nghề này.

Doanh nghiệp cho biết lúc này, dự án đang hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài của 528 sản phẩm và đang hoàn thiện nốt các hạng mục tiện lợi và hạ tầng để đưa vào sử dụng.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Theo BCTC thống nhất quý III/2023, thu nhập thuần gần của Hà Đô gần 460 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm 68% về hơn 99 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận sau thuế quý này giảm là do thu nhập từ mảng bđs giảm, trong lúc những ngành khác vẫn duy trì ổn định.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Lũy kế 9 tháng, Hà Đô ghi nhận 2.020 tỷ đồng thu nhập thuần và gần 544 tỷ đồng LNST, giảm lần lượt 19% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp chính cho doanh thu nửa đầu năm của doanh nghiệp này vẫn là mảng năng lượng (thủy điện, điện mặt trời, điện gió) với hơn 1.295 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong lúc đó, mảng mua bán bds đem về hơn 183 tỷ đồng, giảm 77%.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Chứng khoán Vietcap giải thích, trong 9 tháng đầu năm 2023, Hà Đô đang bàn giao 15 căn Charm Villas (quý I là 13 căn, quý II là 2 căn) và ghi nhận doanh thu ở mức 183 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính bán niên vừa mới kiểm toán, nhóm tìm hiểu nhận thấy 229 tỷ đồng doanh thu, trước đây được ghi nhận là doanh thu mảng bds trong BCTC quý II/2023 của Hà Đô, đang được phân loại lại là thu nhập mảng xây dựng.

Tuy nhiên, Vietcap cho rằng khoản thu nhập trên đến từ việc xây dựng những căn hộ đang bàn giao tại dự án Charm Villas, do dự đoán tập đoàn này không tồn tại doanh thu mảng xây dựng vào năm 2023.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

POSTER FOXSEOTOOL